SC TEKPOD SRL, este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal sub numărul 0015558. Acceptarea termenilor şi condiţiilor SC TEKPOD SRL presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001.